Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Imię i nazwisko*:
Nazwa firmy:
Numer klienta*:
Adres mailowy*:


Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółki z Grupy Securitas (Securitas Polska Sp. z o.o., Securitas Services Sp. z o.o., Securitas One Sp. z o.o.) faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej. Zmiany mojego adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktury zastrzega możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT również w formie papierowej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur. Wycofanie niniejszej akceptacji przez nabywcę, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym doręczono wystawcy faktury odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wystawione faktury proszę przesyłać na wyżej wskazany adres e-mail.